Identifikační údaje - ANIPOL

Identifikační údaje

1.Název společnosti

ANIPOL s.r.o.
IČ: 26055953
DIČ: CZ26055953

2. Adresa

Klaricova 873/22
370 04 České Budějovice
tel.: +420 734 314 403

e-mail: anipol@anipol.cz

3. Bankovní spojení

KB České Budějovice
č. účtu: 3038–231/0100

4. Stručná charakteristika rozhodujících podnikatelských činností

  • obchodní činnost
  • stavební činnost – HSV, PSV
  • pronájmy nebytových prostor
  • kovoobrábění